Masáže jako náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti ukládá zaměstnavatelům s více jak 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl činí 4% a jeho výše je shodná pro podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru. Tato povinnost může být nahrazena odebíráním výrobků a služeb od organizací zaměstnávajících nadpoloviční počet zdravotně postižených spoluobčanů.

3 důvody, proč s námi spolupracovat

1

Daňová úleva

Odebíráním našich služeb nahradíte chybějící zdravotně postižené zaměstnance a vyhnete se odvodům do státní pokladny.


2

Vaši spokojení zaměstnanci

Zbavte zaměstnance bolesti a stresu a oni vám tuto investici do zdraví vrátí svým zvýšeným výkonem a loajalitou.


3

Podpora zdravotně postižených

Spoluprací s námi pomáháte nejen své organizaci a zaměstnancům, ale i se zaměstnaneckou politikou zdravotně postižených.


Česká kvalita Asociace společenské odpovědnosti

Ocenění společnosti Tecum s.r.o.

Dne 4. října 2011 v Brožíkově sále Staroměstské radnice došlo k slavnostnímu předání ochranné známky Práce postižených, která je zařazena do programu Česká kvalita. Zástupcům společnosti Tecum s.r.o. Ocenění předal radní hlavního města Prahy Petr Dolínek a ředitelka NFOZP Hana Potměšilová, Ochranná známka byla udělena za kvalitní práci osob se zdravotním postižením a za činnost na základě platných legislativních podmínek.

Předávání ocenění