Náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a vyhláška č. 518/2004, kterou se zákon č. 435 provádí, ukládá v § 81 odst. 1 zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci, včetně státních institucí a rozpočtových organizací, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.

Každá organizace má možnost splnit tuto povinnost třemi způsoby:

 1. Zaměstnat tolik ZP občanů, aby jejich počet činil minimálně 4 % z celkového počtu pracovníků zaměstnavatele – povinný podíl.
 2. Odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné hrubé měsíční mzdy (zveřejněné Českým statistickým úřadem) za každého chybějícího zdravotně postiženého zaměstnance podle povinného podílu.
 3. Odebíráním výrobků a služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % ZP zaměstnanců (nebo od chráněných dílen). Hodnota odběrů je stanovena sedminásobkem průměrné měsíční mzdy zjištěné za 1. – 3. čtvrtletí sledovaného roku násobeného povinným podílem ZP zaměstnanců v dané organizaci – jedná se o tzv. náhradní plnění.

Využijte náš kalkulátor náhradního plnění a zjistěte, kolik s námi můžete ušetřit.

Výhody spolupráce s námi

Výhody spolupráce pro zaměstnavatele

 • odběr služeb se započítává jako náhradní plnění
 • snížení nebo nahrazení pokuty odváděné do státní pokladny
 • náhradní plnění snižuje cenu služby o třetinu (35,7%)
 • možnost hradit nebo dotovat službu z FKSP
 • zvýšení loajality svých zaměstnanců
 • přehled o výběru služby
 • prezentace vaší společnosti

Výhody pro zaměstnance

 • pomoc od svalové únavy a bolesti
 • odstranění psychické únavy
 • úspora času (pokud je služba poskytována přímo na pracovišti)

Společenské klady spolupráce

 • pomoc s řešením zaměstnanecké politiky zdravotně postižených
 • možnost dosáhnout prestiže splněním povinného podílu